התאמות בדרכי היבחנות שנה”ל תש”פ

מידע עדכני בהתאם להנחיות משרד החינוך

מה הן התאמות ולמי הן מיועדות?

התאמות הן שינויים בתנאי ההיבחנות הסטנדרטיים. ההתאמות ניתנות אך ורק במקרים בהם צורת ההיבחנות אינה מאפשרת לתלמיד לבטא בבחינה את הידע שיש לו בתחום בו הוא נבחן. הלגיטימיות של מתן התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב מושתתת על עיקרון השוויון:
מתן ההתאמות מאפשר לתלמיד לקויי למידה לבטא את הידע שרכש, בדיוק כמו כל תלמיד אחר, תוך שמירה על כך שרמת הידע הנבדקת של מקצוע הבחינה ומהותו לא ייפגעו. במקביל, קיימת הקפדה על הוגנות ושוויוניות גם כלפי תלמידים שאינם לקויי למידה.

התאמות הינן שינוי באופן הצגת החומר לתלמיד או באופן המענה. ולכן מתחלקות לשני סוגים:

  • התאמות המתייחסות לדרך שבה מוצג המבחן לתלמיד
  • התאמות המתייחסות לאופן שבו התלמיד עונה על המבחן

קיימות שלוש רמות של התאמות:

התאמות ברמה 1 – ההתאמות אינן פוגעות במהות הנמדדת בבחינה: התעלמות משגיאות כתיב, הגדלת שאלון הבחינה, תוספת זמן, שימוש בדף נוסחאות מורחב, שעתוק.

התאמות ברמה 2 – עלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת בבחינה. מתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה ולא בתוכנה: הכתבה/הקראה לבוחן ניטרלי; באנגלית – השמעת שאלון או הקלדה/הקלטה של תשובות (ללא מקצועות שפת חובה: לשון במגזר היהודי והלא יהודי; עברית במגזר הלא יהודי).

התאמות ברמה 3 – עלולות לשנות את המהות הנמדדת בבחינה; שינוי הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה: מבחן בעל פה במקצועות רבי מלל, מבחן בעל פה באנגלית באמצעות מבחן מתוקשב, מבחן מותאם, המרת המבחן במתמטיקה למקצוע מדעי אחר, הקראה ו/או הכתבה במקצועות שפה חובה: לשון במגזר היהודי והלא יהודי ועברית במגזר הלא יהודי

מיהו הגורם המאשר את מתן ההתאמות?

התאמות באישור הוועדה הבית ספרית – התעלמות משגיאות כתיב, הגדלת שאלון הבחינה, תוספת זמן, דף נוסחאות מורחב.

התאמות באישור הוועדה המחוזית – שעתוק, הכתבה/הקראה לבוחן ניטרלי; באנגלית: השמעת שאלון או הקלדה/הקלטה של תשובות; מבחן בעל פה במקצועות רבי מלל; מבחן בעל פה באנגלית באמצעות מבחן מתוקשב; מבחן מותאם; המרת המבחן במתמטיקה למקצוע מדעי אחר; הקראה ו/או הכתבה במקצועות שפה חובה: לשון במגזר היהודי והלא יהודי ועברית במגזר הלא יהודי.

האם התאמות הן סוג של הקלות?

ממש לא! כאמור, התאמות פירושן שינוי בדרך ההיבחנות, אך לא בחומר הבחינה או ברמת הקושי שלה. תנאי ההיבחנות המותאמים מאפשרים לתלמיד עם לקות למידה לבטא את ידיעותיו בדיוק כמו כל תלמיד אחר, ללא הלקות.
ההתאמות אינן פוגעות במהות הנמדדת על ידי הבחינה ואין להן השפעה על נבחנים שאין להם ליקויי למידה. דהיינו, מתן ההתאמה למי שאין ליקויי למידה אינו משפר את הישגיו. לעומת זאת, ההתאמות עשויות לסייע לנבחנים בעלי ליקויי למידה לשפר את הישגיהם. לצורך המחשה, דומה הדבר לתלמיד אשר משתמש במשקפיים לצורך שיפור הראיה.

מי מאשר את מתן ההתאמות?

נכון להיום, חלק מההתאמות הן באישור ועדה בית ספרית וחלקן מותנות באישור וועדה מחוזית.

האם זכאות להתאמות מותנית בהצגת אבחון?

נכון להיום, ישנן התאמות שהן באישור ביה”ס ואינן מחייבות הצגת אבחון. עבור חלק מההתאמות יידרש התלמיד להציג אבחון דידקטי. כמו כן, קיים מספר קטן יחסית של התאמות המחייבות אבחון פסיכולוגי כהשלמה לאבחון הדידקטי.

מה הן ההתאמות הקיימות כיום, למי הן מיועדות ואיזה סוג אבחון יש לצרף לבקשה?

מידע עדכני בהתאם להנחיות משרד החינוך

התאמות שאינן מחייבות אבחון:

הארכת זמן בחינה – התלמיד מקבל תוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שקריאתם ו/או כתיבתם איטית ולתלמידים עם קשיים בהתארגנות או קשיי קשב וריכוז.

הגדלת שאלון הבחינה – הטקסט בבחינה מופיע ב”פונט” מוגדל.
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים עם קשיים ספציפיים בתחומים הקשורים לתפיסה חזותית-מרחבית.

התאמות המחייבות אבחון דידקטי:

התעלמות משגיאות כתיב – לא יֵרדו נקודות במבחן על שגיאות כתיב.
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שכתיבתם מלווה בשגיאות כתיב מרובות על רקע לקות בתחום זה.

דף נוסחאות מורחב – התלמיד מקבל דף נוסחאות שנקבע על ידי המפמ”ר (מרכז המקצוע).
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים עם קשיים ייחודיים בזיכרון.

*הקלדת התשובות (באמצעות תוכנה הנקראת iTest ). התאמה זו באה לפצות על אי יכולת לקרוא את כתב ידו של התלמיד. התלמיד מקליד את תשובותיו במקום לכתוב אותן. 
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שקצב כתיבתם איטי מאוד או שקריאות כתב ידם נמוכה, כמו כן ניתנת במקרים של ריבוי שגיאות כתיב המקשה על הקורא להעריך את התשובות.
*התאמה זו אינה קיימת באנגלית, אלא בעברית בלבד
**במתמטיקה התאמה זו תצוין בנפרד
ה

מידע עדכני בהתאם להנחיות משרד החינוך

תאמה זו מחליפה את שתי ההתאמות:

1. שעתוק (התלמיד כותב את התשובות במלואן וכשהוא מסיים לענות על כל הבחינה הוא מקריא למורה את מה שכתב בדיוק. שעתוק משמעו העתקה מדויקת, ללא כל תיקונים או תוספות, ובכלל זה שגיאות כתיב. המורה כותב את תשובותיו של התלמיד, מבלי להוסיף, לגרוע או לשנות דבר מן הכתוב במחברת המקור).

2. הכתבת התשובות לבוחן ניטראלי (התלמיד מקבל את טופס הבחינה ועונה עליה בע”פ. הוא יכול לארגן את תשובותיו על דף באופן חלקי/ מלא כפי שנוח לו ולאחר מכן מכתיב אותן לבוחן אשר כותב את דבריו).

*התאמה של הכתבת התשובות לבוחן ניטראלי עדיין מאושרת במקרים חריגים לתלמידים עם קושי בארגון ההבעה בכתב על רקע ליקוי בהתארגנות ולתלמידים אשר קיים אצלם פער משמעותי בין יכולת הבעה בעל-פה (טובה יותר) לבין יכולת ההבעה בכתב

הקראת שאלון הבחינה– הבוחן מקריא לתלמיד את שאלות המבחן.
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שקריאתם איטית מאוד או משובשת.
*התאמה זו אינה קיימת במקצועות אנגלית ולשון.
**במקצועות מדעים מדויקים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכו’) ההתאמה תקפה רק לחלקים שאינם חישוביים.

באנגלית: השמעת שאלון או הקלדת תשובות או הקלטת תשובות– ההקראה מתבצעת באמצעות מכשיר מסוג M.P 
למי מיועדת ההתאמה?


השמעה: לתלמידים שקריאתם איטית מאוד או משובשת.
הקלדת תשובות- לתלמידים עם קשיים חמורים בתהליך הכתיבה באנגלית .
הקלטת תשובות- לתלמידים שההבעה בע”פ שלהם טובה יותר מההבעה בכתב.
*התאמות אלה מחייבות התייחסות ספציפית לאנגלית בגוף האבחון.התאמות המחייבות אבחון דידקטי+ פסיכולוגי (פסיכו’-דידקטי)

שאלון מותאם – ההתאמה במבחן מסוג זה, מאפשרת בחירה רבה יותר בין שאלות הבחינה ו/או מענה על פחות שאלות, תוך הקפדה שהתלמיד ייבחן על כל נושאי הבחינה שנבחנים כלל התלמידים (בשום מקרה לא יפטור בית ספר את התלמיד מלימוד פרקים בתוכנית הלימוד)
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שיש להם ליקויים ייחודיים שלא מאפשרים להם לענות על חלקים מהבחינה. *למבחן מותאם במתמטיקה נדרשת הרחבה של תחום המתמטיקה בגוף האבחון.


היבחנות בעל פה – התלמיד עונה על כל שאלות הבחינה בעל-פה והבוחן מתעד את עיקרי דבריו.
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שיש להם אוסף לקויות הפוגעות ביכולת לארגן את הידע בכתב והמראים פער של שני ציונים לפחות בין ההבעה בכתב להבעה בעל-פה לטובת ההבעה בע”פ.
*התאמה זו אינה קיימת במתמטיקה!

אנגלית- מבחן מתוקשב– התאמה זו כוללת השמעה של השאלון+ הקלטת התשובות (שתי התאמות בו”ז)
למי מיועדת ההתאמה? שיש להם אוסף לקויות הפוגעות ביכולת לקרוא באופן תקין באנגלית, לארגן את הידע בכתב באנגלית ושההבעה בעל-פה שלהם טובה יותר מההבעה בכתב.
* התאמה זו מחייבת התייחסות ספציפית לאנגלית בגוף האבחון.

המרת הבחינה במתמטיקה -התלמיד נבחן במקצוע מדעי במקום במתמטיקה. 
למי מיועדת ההתאמה? תלמידים שאובחנה אצלם דיסקלקוליה= קשיים חמורים במיוחד בתחום ההבנה הכמותית וחישובים.
*התאמה זו מחייבת בנוסף אבחון במתמטיקה המצביע על דיסקלקוליה חמורה
**יש להגיש את הבקשה להמרה בסוף כיתה ט’

נילי (רוזנטל) מנור, מומחית ללקויות למידה, מאבחנת דידקטית ומרצה באגודת ניצן מנהלת מרכז קשובים, הוד השרון

הנגר 24 הוד השרון, טל’:

073-7274300