אבחון קשובים

תלמידים שונים זה מזה בסגנון הלמידה שלהם ובדרך שבה הם לומדים למבחנים.

לא כל התלמידים מודעים לערוץ הלמידה הטוב ביותר עבורם.

עבור תלמידים עם לקויות למידה, זיהוי סגנון הלמידה המתאים הוא קריטי! כאשר הלמידה נעשית בדרך שאינה מתאימה, היא אינה יעילה  ועלולה בטווח הארוך ליצור תסכול רב ופועל יוצא מכך, לירידה ברמת המוטיבציה ללמידה. לעומת זאת, למידה מתאימה תוכל לקדם את התלמיד להצלחה.

אבחון מתאים, נכון ומדויק נותן לצוות המטפל בתלמיד מידע וכלים לבניית תכנית עבודה מותאמת  שתביא לשיפור תפקודו של התלמיד תוך מציאת דרכים לחיזוק היכולות ועקיפת הקשיים. במקרים בהם יגיע המאבחן למסקנה כי קשיי התלמיד מונעים ממנו לבטא את מלוא ידיעותיו במבחנים ינתנו גם המלצות להתאמות בדרכי למידה והיבחנות.

בהקשר לכך, יש לציין כי האבחון ממליץ על התאמות בלימודים ובבחינות למי שזקוק להן באמת! סוג ההתאמות  נקבע על על סמך הממצאים שעלו באבחון.

 

ממצאי האבחון נכתבים בדוח מפורט המציג את המבחנים שניתנו, הממצאים, המסקנות והמלצות אופרטיביות להתערבות במידת הצורך. דוח זה נמסר אצלנו לידי ההורים במפגש בו הוא מוסבר בפרוטרוט ויאפשר לשיח שאלות ותשובות.

 

מכון קשובים מציע מספר סוגי אבחונים:  

אבחון דידקטי:

 האבחון הדידקטי עוסק בהערכת תפקודי הלמידה, לאחריה, ממפה המאבחן את קשיי התלמיד, כמו גם את יכולותיו, ומזהה את אסטרטגיות הלמידה הייחודיות לו. מטרתו של האבחון להמליץ על תכנית התערבות ועל דרכי טיפול/הוראה מתאימות.

ההערכה כוללת את התחומים הבאים:

 • יכולות ותהליכי החשיבה (מילולית ובלתי מילולית) 
 • מנגנונים העומדים בבסיס הלמידה, כגון, תפיסה חזותית, הבחנה חזותית, זיכרון חזותי מרחבי, הבחנה שמיעתית, זיכרון שמיעתי, זיכרון עבודה, תפקודים גרפו-מוטוריים ותפקודים ניהוליים.
 • הישגי למידה פורמאליים: הערכת הקריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, הבעה בכתב, אסטרטגיות הלמידה. 

 

אבחון פסיכולוגי:

מטרת האבחון הפסיכולוגי לברר את מקור הקשיים הלימודיים עליהם מדווח. האם הם על בסיס רגשי? האם הם תוצאה מהנמכה קוגניטיבית? או האם אכן מדובר בליקויי למידה.

באבחון מבצעת הערכה של הפוטנציאל האינטלקטואלי (מנת המשכל) של התלמיד, ובמקביל, נבדקים תחומי החוזק והחולשה בתחום הרגשי, הקוגניטיבי וההתנהגותי , ומידת השפעתם על תהליכי הלמידה. במבחן האינטליגנציה נבדקות מיומנויות כגון: זיכרון, מיקוד קשב חזותי ושמיעתי, הבנה מתמטית, אוצר מילים, יכולת המשגה, יכולות אנליזה וסינתזה, יכולות חשיבה כגון: מיון, הבחנה, השוואה.

ההערכה כוללת את התחומים הבאים:

 • תפקוד אינטלקטואלי (נבדק באמצעות מבדקי כישורים ופוטנציאל =Q). 
 • תפקודים רגשיים/התנהגותיים/חברתיים והשפעתם על הלמידה. 

 

אבחון משולב/ פסיכו- דידקטי
האבחון הפסיכו-דידקטי כשמו כן הוא: שילוב של האבחון הדידקטי והאבחון הפסיכולוגי. אבחון זה הינו אבחון מקיף הכולל מרכיבים פסיכולוגיים ודידקטיים, המאפשר לראות את תמונת התפקוד הרחבה של התלמיד, הכוללת נקודות חוזק ותורפה, כישורים קוגניטיביים ותפקודים רגשיים, ובוחן את מידת השפעתו של כל גורם על הלמידה. 

באבחון זה מתבצעת הערכה נרחבת הכוללת את התחומים הבאים:

 • תפקוד אינטלקטואלי (נבדק באמצעות מבדקי כישורים ופוטנציאל =Q). 
 • תפקודים קוגניטיביים (תפיסה חזותית ושמיעתית, זיכרון לסוגיו, קשב, תפקודים ויזו-מוטוריים וגרפו-מוטוריים, שפה).
 • מיומנויות למידה פורמאלית- רמת קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה.
 • היבטים רגשיים/התנהגותיים/חברתיים, כגון, כיצד התלמיד תופס את עצמו ואת קשייו, רמת המוטיבציה שלו, דפוסי התמודדותו עם מצבי קושי ועוד.
 • מבחני סינון להערכת תפקודי הקשב והריכוז. 

 

*לעיתים, בנוסף לאבחון הדידקטי הכללי, נערכים גם האבחונים הבאים:

 

אבחון דידקטי בחשבון
אבחון שבודק את תפקוד התלמיד במתמטיקה ומטרתו לאושש/ לשלול קיומה של לקות למידה במתמטיקה= דיסקלקוליה. האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית של התלמיד, רמת הידע שלו במיומנויות היסוד בחשבון (מנייה, חיבור, חיסור, כפל וחילוק), בפתרון בעיות במתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית – כל זאת בהתאם למצופה מבני גילו. בעקבות אבחון זה עולה תמונה יותר ברורה של הסיבות לקושי וניתנות המלצות לדרכי טיפול.

 

אבחון דידקטי באנגלית
אבחון זה מיועד לתלמידים המגלים קושי רב ברכישת השפה האנגלית כשפה שנייה. באבחון נבדקות מיומנויות היסוד באנגלית: קריאה, כתיבה, כתיב, אוצר מילים, הבנת הנשמע, הבנת הנקרא והבעה בע”פ. כל זאת בהתאם למצופה מקבוצת הגיל.
אבחון זה הוא נדבך נוסף על האבחון הדידקטי בעברית כשפת-אם.

 

אבחון קשבוריכוז 

בדיקה ממוחשבת המשמשת ככלי עזר לאיתור הפרעות קשב וריכוז. באבחון מתבצעת הערכה של תפקודי הקשב השונים, וביניהם: קשב מתמשך, פיצול קשב, קשב סלקטיבי, יכולות תכנון וארגון, תפקודי זיכרון שונים, כגון, זיכרון עובד, זיכרון שמיעתי, זיכרון מילולי וזיכרון חזותי מרחבי, ויכולות סנסו-מוטוריות.

*יש לציין כי האבחון הממוחשב כשלעצמו אינו מהווה הוכחה קלינית לקיומה של הפרעת קשב וריכוז, אלא כלי עזר בלבד בתהליך האבחנה.

 

 • כל האבחונים כוללים, במידת הצורך, המלצות להתאמות בדרכי למידה והבחנות, ע”פ הנחיות חוזר מנכ”ל.
 • אבחונים לביה”ס היסודי תקפים ל-3 שנים. החל מחטיבת הביניים האבחון הדידקטי תקף עד סיום הלימודים במסגרת התיכון.
 • יש חשיבות לאיתור מוקדם של קשיי למידה. ככל שמאתרים קשיי למידה בגיל צעיר, הסיכוי לשפר תחומים אלו, ע”י הקניית אסטרטגיות למידה והוראה מתקנת, גבוה יותר.