לקות למידה – פנים רבות לה

המונח לקות למידה הוא מונח כללי המתייחס למגוון קשיים. סיוע לימודי נכון ומותאם יוכל לקדם את תלמיד להצלחה. על מנת שהסיוע יהיה אפקטיבי חשוב להגדיר באופן מדויק את סוג הקושי. מסיבה זו גם אבחון מקצועי ומדויק לא יסתפק בהגדרה של לקות למידה, אלה יציין את הקושי הספציפי עליו היא יושבת. אז מה בכל זאת המשותף?
לקות למידה, מכל סוג שהוא, תתבטא בשני היבטים מרכזיים של הלמידה:
קושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, כגון קריאה, כתיבה, חשבון ושפות זרות.
קושי בשימוש במיומנויות הלמידה לפי דרישות הגיל, לעיתים, גם תלמידים שרכשו את מיומנויות היסוד והתמודדו ללא כל קושי עם הדרישות הלימודית בכיתות היסוד, נתקלים בקשיים עם העלייה לחטה”ב או לתיכון. הסיבה היא העלייה במורכבות הטקסט והדרישות הלימודיות. אצל תלמידים אלה יצוצו לפתע קשיים במיומנויות קריאה, אלה יכולים להתבטא בקריאה איטית, קושי בפענוח מילים ארוכות ומורכבות וקשיים בהבנת הנקרא.

להתייעצות בנושא לקות למידה פנו אלינו עוד היום

לקות למידה תבוא לידי ביטוי בעיקר בשלושה תחומים של המיומנויות הנרכשות:
לקות בקריאה – דיסלקציה: מתבטאת בקושי ברכישה תואמת-גיל של הקריאה, באיטיות בקריאה, בשיבושים ובקושי בהפקת משמעות מן הנקרא, וכן בשלבים אחרים בעתיד, בהתמודדות עם טקסטים ארוכים ובהבנתם.
מקצת לקויות הקריאה נגרמות בשל קשיים בתחום השפה, כגון קושי במודעות הפונולוגית (מודעות ליחידות הצליליות הבסיסיות שמרכיבות את השפה), קושי בשיום וקושי בתחום מבנה המשפט. איחור ניכר וליקויים בהתפתחות השפה מנבאים, לעיתים, התפתחות דיסלקציה.
קשיים אחרים בקריאה נגרמים בשל קושי בעיבוד המידע החזותי, כגון זיהוי הבדלים בכיוונים והבחנה בין צורות ועוד.

לקות למידה

לקות בכתיבה – דיסגרפיה: יכולה להתבטא בלחץ רב מדי או מועט מדי על כלי הכתיבה, באיטיות בכתיבה, בשגיאות כתיב רבות, בניסוח שגוי של משפטים, בשימוש בתשובות קצרות ולקוניות או הימנעות מכתיבה בכלל. במקרים אלה נבחין בפער בין רמת הידיעות כפי שהתלמיד מבטא בע”פ לזו בכתב וזאת בגלל השקעת המאמצים בצד הטכני של הכתיבה והסחת הדעת מן התוכן.
לעיתים קשיים אלו באים על רקע של קשיים גרפו-מוטוריים, קשיים שפתיים (כגון קושי בהבחנה בין צלילי השפה וקושי בקישור בין צליל לאות), קשיים בהבחנה החזותית (כגון קושי בהבחנה בין אותיות) ובזכירה החזותית (כגון קושי בזכירת אות כצורה ומילה כתבנית) וקושי בתיאום קשר עין -יד.
לקות בחשבון – דיסקלקוליה: מתבטאת בקושי ברכישה תואמת-גיל של מיומנויות החשבון ובדרך כלל מתגלה כבר בגיל צעיר. הקשיים ניכרים בהבנת מושגים מרכזיים בחשבון ובקשיים בעשיית פעולות החשבון. אצל חלק מהתלמידים ניכר קושי בהבחנה הכמותית (כגון השוואה בין כמויות, יכולת אומדן) ובהבנה של רצף (כגון רצף של מספרים ורצף פעולות חשבוניות), וכן ניכרת לקות שפה (כגון אי יכולת ללמוד מונחים מתמטיים או לתרגם בעיה מילולית לתרגיל).
*קיימים ליקויים בתהליכי עיבוד מידע נוספים העלולים לפגוע בלמידה, כגון הפרעת קשב וריכוז, הפרעות בהתפתחות השפה (דיפאזיה), קשיים בסוגי הזיכרון, קשיים במוטוריקה העדינה והגסה וקשיים במיומנויות חברתיות.
*בכל במקרה, במידה ומתעורר חשד לקיומה של לקות למידה מומלץ לפנות להתייעצות עם איש מקצוע טרם עריכת אבחון.

ליעוץ והדרכה פרטנית התקשרו כבר היום:

 073-7274300